Malmö e-sports årsmöte

Lördagen den 3/3 har Malmö e-sport sitt årsmöte, här kan du hitta alla möteshandlingar och all information du behöver.

Mötet äger rum på Malmö e-sportcenter som ligger på Bangatan 7.

Under mötet kommer Emily Ann Garnheim att vara demokratifrämjare och föreslaget mötespresidie är:
Mötesordförande Andreas Bogatic och mötessekreterare Gunnar Södergren.

Dörrana öppnas kl 12:00 med mingel, spel och möjligheter att ställa frågor till styrelsen och de som är nominerade till nya styrelsen.
Mötet börjar kl 13:00 beräknas pågå i 3-4 timmar.

Här hittar du Möteshandlingarna och deras Bilaga 1 (Resultatrapport), Bilaga 2 (Balansrapport) och Bilaga 3 (Revisionsberättelse, kommer upp under 28/2).