Styrelsen kallar härmed föreningens medlemmar till extra årsmöte för Malmö e-sport

Vid ordinarie årsmöte 2020 fick styrelsen i uppdrag att kalla till ett extra årsmöte under sommaren. Det extra årsmötet ska enligt beslutet syfta till att anta budgetramar för verksamhetsåret. Utöver detta har styrelsen lagt till ytterligare tre punkter. De punkter som ska avhandlas på mötet är som följer: – Anta budgetramar för verksamhetsåret 2020 –…
Read more