COVID-19

Information till våra medlemmar med anledning av Coronaviruset COVID-19 😷

Just nu behöver vi ta extra hänsyn till varandra. Stanna därför hemma om du är sjuk.

Verksamheten på Malmö e-sportcenter är igång igen.
Föreningens riktlinjer kring Covid-19 sitter uppsatt på flera platser i lokalen, där står bland annat att utrustningen skall tvättas av före och efter varje användande samt att enbart de som tillhör aktiviteten får vistas i lagrummet. Kontakta styrelsen för mer information.

Så kan du minska smittspridningen
– Tvätta händerna ofta
– Hosta och nys i armvecket
– Undvik att röra ögon, näsa och mun
– Stanna hemma när du är sjuk
– Använd handsprit

Vi uppmanar därför dig som är besökare hos oss att stanna hemma om du har förkylningssymptom som snuva, hosta eller feber, även om symptomen är lindriga.

Om du ser att besökare på Malmö e-sportcenter visar symptom, meddela genast styrelsen på joel@malmoesport.se

Tack för visad förståelse för allas hälsa! 💙

//Malmö e-sports styrelse