Kallelse till nytt årsmöte 28 mars 2020

Malmö e-sport kallar till årsmöte den 28 mars kl 11:00. Platsen är denna gång på Malmö e-sportcenter i Malmö. Mer info kommer längre fram med möteshandlingar och praktisk information inför mötet.