KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 3/3 kl 13.00 på MEC

Malmö e-sports årsmöte äger rum enligt följande:

Plats: Malmö e-sportcenter, Bangatan 7, Malmö.
Datum: Lördag 3 mars 2018.
Tid: 13.00. Mötet beräknas ta minst fyra timmar.

Motionsstopp, d.v.s. sista datum att skicka in förslag till årsmötet, är den 18 februari. Skicka dina förslag till info@malmoesport.se.

Vad är Malmö e-sports årsmöte?
Det är på många sätt det viktigaste som händer i föreningen under året! Då presenteras året som gått, vad styrelsen haft för sig, vad avdelningarna haft för sig och vad som planeras inför framtiden. Motioner presenteras och beslutas om. Inte minst ska också en ny styrelse väljas. Alla medlemmar har rösträtt.

Tänk på att endast personer som blivit nominerade till valberedningen är valbara till Malmö e-sports styrelse. Nominera dig själv eller din kandidat här senast 18 februari: https://malmoesport.se/kandidera/

Årsmöteshandlingarna skickas ut senast fem dagar innan mötet. Under tiden går det bra att bekanta sig med föreningens stadgar och förra årets protokoll här: https://malmoesport.se/malmo-e-sports-stadgar/

Frågor eller funderingar? Skriv här på FB eller till info@malmoesport.se

Väl mött den 3 mars!
/Styrelsen

Kommentera