Malmö e-sports stadgar och årsmöteshandlingar

Malmö e-sports stadgar finns HÄR. Reviderade senast mars 2017.

Malmö e-sports årsmöteshandlingar för 2017 finns HÄR.