Medlemsundersökning

Detta är en undersökning om hur det är som medlem på Malmö e-sport och att vara på Malmö e-sportcenter.