Projekt

Digital Social Fritid

Digital Social Fritid är ett Arvsfonden-projekt med syfte att göra e-sporten till en trygg mötesplats för alla.

Projektet har tre ben: Jämlikhet, Integration och Gymnasiemästerskapet. Vi vill ge Malmös ungdomar en plattform och en gemenskap där alla får chansen att utöva e-sport på lika villkor, både online och i den fysiska världen. E-sporten är unik i att det finns plats för alla, oavsett funktionsvariation, kön, sexuell läggning, bakgrund, bostadsort, ekonomiska förutsättningar eller tidigare spelerfarenhet. Tillsammans vill vi skapa en e-sport där vi använder oss av potentialen och styrkan i sportens unika förutsättningar.

Digital Social Fritid ägs av Malmö e-sport, Sverok Skåne och Spelens Hus. Projektet är treårigt och finansieras av Arvsfonden.

BESÖK DSF
Fem personer i en inomhusarena med nyckelband runt halsen som arbetar med projektet Digital Social Fritid
Logotyp på Boverket

Boverket

Vi har blivit beviljade anslag för av Boverket för att skapa möjligheter till att bedriva verksamhet på ett hållbart sätt. Detta betyder att det kommer att annordnas fler aktiviteter på Malmö e-sportcenter.