Malmö e-sports Skolnätverk

Malmö gymnasie

Malmö e-sport har som mål att organisera och främja e-sporten i Malmö. En del i detta arbete är att organisera e-sportande elever på Malmös skolor i Malmö e-sportavdelningar. Skolavdelningarnas syften är att främja e-sporten på skolan genom att bland annat organisera tävlingar och andra e-sportevent på skolan. Avdelningarna samverkar i ett skolnätverk där tävlingar mellan skolor och gemensamma event för Malmös elever.

Malmö e-sports skolavdelningar:
Borgar e-sport
Nya Latin e-sport

Vill du ha mer information om skolnätverket eller om hur du kan skapa en skolavdelning på din skola kontakta info@malmoesport.se

Jobbar du på en skola och vill veta mer om e-sport?
Kontakta info@malmoesport.se så kommer vi gärna ut och pratar med er.

Kommentera