Styrelsen kallar härmed föreningens medlemmar till extra årsmöte för Malmö e-sport

Vid ordinarie årsmöte 2020 fick styrelsen i uppdrag att kalla till ett extra årsmöte under sommaren. Det extra årsmötet ska enligt beslutet syfta till att anta budgetramar för verksamhetsåret. Utöver detta har styrelsen lagt till ytterligare tre punkter.
De punkter som ska avhandlas på mötet är som följer:

– Anta budgetramar för verksamhetsåret 2020

– Fyllnadsval till styrelsen och valberedningen

– Förslag från styrelsen: Korrigera formuleringar i stadga som antogs vid ordinarie årsmöte

– Förslag från styrelsen: Byte av namn till Malmö e-sportförening.

Nomineringsstopp till fyllnadsvalet är fastställt till den 16/8, i enlighet med föreningens stadga om senast datum för nomineringsstopp vid extra årsmöte. Nomineringar sker till valberedning@malmoesport.se. Handlingarna till mötet hittar du här:
https://drive.google.com/file/d/1caydnO0xscwhk4m5qe37T4aEBnRZga4a/view

Föreningens extra årsmöte kommer hållas söndagen den 23 augusti klockan 13.00. Styrelsen återkommer med ytterligare information om plats när det närmar sig dagen för mötet, då detta beror på rådande omständigheter och vilka rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten kring Covid-19.

För styrelsen,
Joel Kunto
Vice ordförande